Home / Nieuws / Graffiti verwijderen op milieuvriendelijke manier

Graffiti verwijderen op milieuvriendelijke manier

Posted on

 

Spijtig genoeg komt het nog vaak voor dat gevels etc. bespoten worden door middel van graffiti. Een onderdeel van vandalisme waar geen einde aan komt. Reden genoeg om te ontwikkelen en anticiperen wat betreft graffiti.

In het verleden kwam er veel bij kijken om graffiti te verwijderen, waaronder chemicaliën. Reden voor veel bedrijven c.q. particulieren om graffiti te laten zitten vanwege de gevaren voor het milieu. Alles went immers snel.

Inmiddels is ook het graffiti verwijderen sterk ontwikkeld. Het is mogelijk geworden om graffiti te verwijderen op een milieu vriendelijke manier waardoor de gevaren voor moeder natuur weggenomen worden. De producten waarmee wij de graffiti verwijderen zijn milieu afbreekbaar en hebben dus geen gevolgen het milieu.

Heeft u last van vandalisme schade of heeft u vragen? Uiteraard kunt u ten alle tijden contact opnemen.

Top